Подбраните филми в тази селекция, поставяща акцент върху младите руски автори, ще последват пътищата на различни персонажи, всеки със своята дълбочина, ще преминат през различни конфликтни ситуации, отварящи различни теми, актуални за съвремието ни, пречупени през призмата на противоречивата руска действителност.

водещ
Юлиян Спасов

предприемач, студент по кино