Изучаването на кино в училище създава възможност на всеки ученик, независимо от неговото академично представяне в училище, да интерпретира това, което е видял на екрана, както и да изгражда свой собствен инструментариум, чрез който да разбира и филтрира образите, с които се сблъсква постоянно в ежедневието си. Чрез киното учениците придобиват различни компетенции, както и т.нар. знания и умения на 21 век.

В рамките на този втори ден на форума ще чуем ученици и учители от различни точки на България, със специфични контексти, да разказват за своя опит в киното от първо лице. Те ще споделят за преживяното и наученото от работата си по проекти като CinЕd, "Моето място в киното", "Киното, сто години младост", "Киноателиета за развитие на социални и емоционални умения".

10:00 – 11:30 Киното, сто години младост - практически киноателиета в училище
Прожекции на филми, в присъствието на авторите

11:30 – 13:00 Модел на CinEd за киноателиета в общността - примерът на гр. Кюстендил

водещ
Силвия Марушкина

Старши начален учител, който защитава присъствието на киното като изкуство още от начален курс.