Изучаването на кино в училище създава възможност на всеки ученик, независимо от неговото академично представяне в училище, да интерпретира това, което е видял на екрана, както и да изгражда свой собствен инструментариум, чрез който да разбира и филтрира образите, с които се сблъсква постоянно в ежедневието си. Чрез киното учениците придобиват различни компетенции, както и т.нар. знания и умения на 21 век.

Чрез този панел "Камера!Работи в училище" ще споделим добри практики от образователни киноиновации с програмата CinEd в с. Дерманци.
Ще прожектираме кратки филми, в присъствие на младите им автори, както и кратък документален филм за ателиетата.

Събитието се осъществява с подкрепата на Столична програма "Култура", Национален фонд “Култура” и в партньорство с Френски институт в България.

водещ
Даниел Симеонов

Кинообразованието е най-силното оръжие срещу чалгата като начин на живот и възприемане на света.