Oнлайн платформите са феномен в световен план, въпреки че все още не са успели да изместят телевизията като предпочитано място за гледане. Това все повече се променя заради децата, младежите и младите професионалисти - те искат да гледат всичко, което поискат, във време, което им е удобно. Много от тях нямат телевизор у дома.

Как обаче това влияе на киното? Какво съдържание е предоставено в интернет пространството за младите? В една епоха, когато те имат свобода на избор, как могат да достигнат до филми, които не са толкова известни? Каква е ролята на пиратството? Какви платени платформи има в България и какво съдържание предлагат?

Тези въпроси са изключително актуални в момента, затова на събитието сме поканили представители на онлайн платформи в Българи - Gledam.bg, Filmira, Kinematograf, 7arts.bg и CinEd, с които ще поговорим за връзката онлайн платформи - младежи - кинообразование.

Модератор на събитието ще бъде Мая Недялкова - изследовател в сферата на киното и популярната култура към Университета
Оксфорд Брукс. Последният й проект разглежда съвременната българска филмова публика.

водещ
Мая Недялкова

Мая Недялкова е изследовател в сферата на киното и популярната култура към Университета Оксфорд Брукс. Последният й проект, разглеждащ съвременната българска филмова публика, спечели финансиране от Британската академия за хуманитарни и социални науки през 2017. Мая организира онлайн майсторски класове с кино и медийни специалисти от целия свят, за да улесни диалога и обмяната на идеи между академици, студенти и професионалисти. Предстои й ново пилотно изследване на онлайн кинопубликите, в партньорство с независими платформи и организации.